Ελληνικός Σύλλογος Παιχνιδιών Ρόλων και Στρατηγικής

All posts by LaBasil

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μέλη, φίλες και φίλοι του ΕΣΠαιΡοΣ Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην καθημερινότητά μας εξ αιτίας των κινδύνων που μπορεί αν προκύψουν απ’τον συγχρωτισμό περισσοτέρων ατόμων σ’ένα κλειστό…