Ελληνικός Σύλλογος Παιχνιδιών Ρόλων και Στρατηγικής

All posts by Basil

Πρακτικά ΕΓΣ 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 30 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» “Ε.Σ.Παι.Ρο.Σ.” _______________________________________________________________________ Στην Αθήνα, σήμερα, στις 19 Σεπτεμβρίου 2021,…

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μέλη, φίλες και φίλοι του ΕΣΠαιΡοΣ Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην καθημερινότητά μας κατόπιν και των προσφάτων μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε…