Ελληνικός Σύλλογος Παιχνιδιών Ρόλων και Στρατηγικής

Archives

Strange gold payouts appear in New World

From an economic point of view, Amazon Games’ New World has gone through a difficult period. Players have discovered several ways to duplicate gold, and developers have even shut down…