Ελληνικός Σύλλογος Παιχνιδιών Ρόλων και Στρατηγικής

Archives

Beyond Two Worlds – Character Creation & Meetup

Rooms: 1 & 3 Location: Faerun, The Dalelands Starting Level: 4 Τραπέζια: 2 (4 players / table) DMs: Sokratis Gkountanas Nikos Karygiannis Ημέρα & Ώρα διεξαγωγής: 14:00-20:00 κάθε δεύτερη Κυριακή…

Beyond Two Worlds

Rooms: 3 & 4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Η ευαίσθητη ισορροπία στις σχέσεις μεταξύ Cormyr, Sembia & Dalelands κινδυνεύει να καταρρεύσει. Το βασίλειο του Cormyr προσπαθεί να επηρεάσει τα διάφορα settlements των Dalelands…

Beyond Two Worlds

Rooms: 3 & 4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Η ευαίσθητη ισορροπία στις σχέσεις μεταξύ Cormyr, Sembia & Dalelands κινδυνεύει να καταρρεύσει. Το βασίλειο του Cormyr προσπαθεί να επηρεάσει τα διάφορα settlements των Dalelands…

Beyond Two Worlds

Rooms: 3 & 4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Η ευαίσθητη ισορροπία στις σχέσεις μεταξύ Cormyr, Sembia & Dalelands κινδυνεύει να καταρρεύσει. Το βασίλειο του Cormyr προσπαθεί να επηρεάσει τα διάφορα settlements των Dalelands…

Beyond Two Worlds

Rooms: 3 & 4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Η ευαίσθητη ισορροπία στις σχέσεις μεταξύ Cormyr, Sembia & Dalelands κινδυνεύει να καταρρεύσει. Το βασίλειο του Cormyr προσπαθεί να επηρεάσει τα διάφορα settlements των Dalelands…

Beyond Two Worlds

Rooms: 3 & 4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Η ευαίσθητη ισορροπία στις σχέσεις μεταξύ Cormyr, Sembia & Dalelands κινδυνεύει να καταρρεύσει. Το βασίλειο του Cormyr προσπαθεί να επηρεάσει τα διάφορα settlements των Dalelands…

Beyond Two Worlds

Rooms: 3 & 4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Η ευαίσθητη ισορροπία στις σχέσεις μεταξύ Cormyr, Sembia & Dalelands κινδυνεύει να καταρρεύσει. Το βασίλειο του Cormyr προσπαθεί να επηρεάσει τα διάφορα settlements των Dalelands…

Beyond Two Worlds

Rooms: 3 & 4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Η ευαίσθητη ισορροπία στις σχέσεις μεταξύ Cormyr, Sembia & Dalelands κινδυνεύει να καταρρεύσει. Το βασίλειο του Cormyr προσπαθεί να επηρεάσει τα διάφορα settlements των Dalelands…

D&D Campaign 5e: Chronicles of Laya

Campaign Info: Το Chronicles of Laya είναι ένα heroic fantasy adventure βασισμένο στον κόσμο του Forgotten Realms και του D&D 5e system. Διαδραματίζεται στην ήπειρο του Faerûn του Πλανήτη Toril,…